Zakres wykonanych przeze mnie prac: klejenie mat wygłuszających do sufitu, montaż talerzy Altas M-system, zabudowa sufitów, ścian, rur płytami gipsowo-kartonowymi, szpachlowanie połączeń, wykonanie połączeń ślizgowych sufit-ściana.