Zakres wykonanych przeze mnie prac: skucie starych płytek, modyfikacja instalacji elektrycznej, wykonanie nowych przyłączy wod-kan, uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie, flizowanie podłogi, płytek nad blatem, cokołów.