Zakres wykonanych przeze mnie prac: likwidacja ubikacji, wymiana w pionie kanalizacyjnym trójników, przeniesienie wodomierza, flizowanie ścian i podłóg, hydroizolacja stref mokrych, montaż uchwytów i siedziska dla niepełnosprawnych, sufit podwieszany, malowanie.

Dofinansowanie i rozliczenie z MOPSem na likwidację barier architektonicznych w celu poprawy komfortu użytkowania przez osoby niepełnosprawne.