Zakres wykonanych przeze mnie prac: ułożenie płytek na ścianie, wycięcie otworów pod puszki elektryczne.