Zakres wykonanych przeze mnie prac: wykonanie wylewki wyrównującej z odpowiednim spadkiem, gruntowanie, klejenie płytek mrozoodpornych na podłodze i parapetach.