Zakres wykonanych przeze mnie prac: oczyszczenie podłoża, rozłożenie folii paroizolacyjnej i podkładu pod panele, ułożenie paneli, montaż listew łączących panele z płytkami.