Zakres wykonanych przeze mnie prac: wycięcie parkietu, ułożenie płytek w karo na podłodze, flizowanie ścian nad blatem kuchennym, doprowadzenie i wykonanie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych. wykonanie nowych punktów elektrycznych.