Zakres wykonanych przeze mnie prac: likwidacja gazu w kuchni, wymiana instalacji elektrycznej na 3 fazową w korytarzu i kuchni, modernizacja rozdzielnicy elektrycznej na klatce schodowej, prowadzenie przewodów w peszlach w wylewce, wyrównanie podłogi, układanie paneli, równanie, gładzenie i malowanie ścian, montaż osprzętu elektrycznego.